ข้อกำหนด Web solution

สมาชิก รับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม นโยบาย และ ข้อตกลง ในการให้บริการของ triplesystems.com ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-611-1357, 0-2214-6536-7

บริการ Web Solutions triplesystems.com เป็นบริการที่ให้ ข่าวสารข้อมูล และสาระต่างๆ ให้กับ สมาชิก ในรูปแบบ Web Solutions โดยมีระบบให้สมาชิกสามารถแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ท่านเอง ซึ่งสามารถ เข้าถึงโดยใช้ชื่อ URL ( หรือ โดเมนเมน ) ที่ สมาชิก เป็นเจ้าของเอง โดย สมาชิก ยินยอมที่จะปฏิบัติตาม กฏระเบียบ ที่ออกโดย TripleSystems.com ซึ่งมีดังนี้

- อายุ 15 ปี ขึ้นไป

- มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเตอร์เนตห้ามมิให้สมาชิกสร้างความเสียหาย เดือดร้อน แก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมล์โฆษณา เว็บไซต์ ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล์หรือ ทำการโฆษณาเว็บของตนด้วยรูปแบบที่สร้างความรำคาญ เสียหายให้แก่ผู้อื่น

- ให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง และ คอยดูแล และ แก้ไข ข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันรวมทั้งมีอีเมล์สำหรับการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

- กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไขการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมทาง triplesystems.com จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง อีเมล์ หรือ ผ่านทาง เว็บไซต์ www.triplesystems.com โดย triplesystems.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ

- triplesystems.com ไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

- triplesystems.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน, การลุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือ ปัญหาต่างๆ ที่มีผู้นำบริการนี้ไปใช้อย่างผิดวิธี

- ข้อมูลและ เนื้อหาที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ ผิดกฏหมาย และ/หรือ สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น

- การติดต่อระหว่าง TripleSystems กับสมาชิกจะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาในการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับ บริการ สามารถส่ง อีเมล์ มาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือกรอกแบบฟอร์ม ติดต่อ TripleSystems ได้ในหน้าเว็บเฉพาะสมาชิก

- บริการ Web Solutions เป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนสมาชิกเพียงชำระค่า จดโดเมนเนม พื้นที่ และค่าติดตั้ง เว็บกึ่งสำเร็จรูป ในครั้งแรก และ ปีต่อไปชำระ เพียงค่าต่ออายุชื่อ และพื้นที่ตามการใช้งานที่ท่านต้องการได้ ซึ่งมีบริการให้เลือกสรร นอกจากท่านต้องการให้มีการจัดทำรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ซึ่งมีการชำระค่าบริการ เต็มจำนวน ทาง TripleSystems ขอสงวนสิทธิ์ ในการบริหารโลโก้ของ TripleSystems ในเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว

- ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ต่างๆที่ TripleSystems.com เป็นผู้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในเว็บของสมาชิกนั้น ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามมิให้สมาชิกคัดลอก ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

- triplesystems.com มีการจัดทำเว็บไซต์ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เบื้องต้น โดยมีการจัดทำเนื้อหา และรูปแบบตามที่ท่านมีการเลือกโครงสร้างนั้นๆ บนโครงสร้างที่บริษัทฯ ได้ออกแบบไว้แล้ว กรณีที่ท่านมีความต้องการที่นอกเหนือ จากเงื่อนไขสามารถให้บริษัทฯ ดำเนินการได้ซึ่งมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามลักษณะงานที่ต้องการ

- แนวคิดของ TripleSystems คือ จะทำการพัฒนาระบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ให้มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวมเป็นหลักอย่างไรก็ตามทาง triplesystems.com ยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือ คำแนะนำ ของ สมาชิก ทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุง บริการต่อไป

- บริการ Web Solutions นี้ ไม่ใช่บริการเว็บโฮสติ้งดังนั้นทางเราจึงไม่มีนโยบายให้สมาชิกอัพโหลดไฟล์ html ที่สร้างจากโปรแกรมเขียนเว็บต่างๆ ขึ้นไปบนเว็บ การป้อนข้อมูลขึ้นแสดงในเว็บกึ่งสำเร็จรูปของท่าน ไม่ต้องใช้โปรแกรมสร้างเว็บใดๆ ใช้เพียงบราวเซอร์ที่เล่นอินเตอร์เน็ต ส่งรูป และข้อความ คล้ายการส่งอีเมล์ โดยเรามีการจัดทำโฮมเพจและระบบจัดการให้ท่านเพื่อท่านสามารถจัดการจัดรูป และตัวอักษรให้เอง

- triplesystems.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพสมาชิก ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของ triplesystems.com

- โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์ที่ได้รับการจดทะเบียน แล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ ต้องเปิดเว็บไซต์ ใหม่ แล้วขอย้ายข้อมูลจากเว็บเดิม

- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้เป็นเจ้าของโดเมนเนมสมาชิกสามารถทำการแก้ไขข้อมูลการเป็นเจ้าของโดเมนเนมได้ ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดทำหนังสือยืนยันการแจ้งเปลี่ยนข้อมูลขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีการส่งหลักฐานดังกล่าวให้กับ ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทรับทราบก่อน จึงสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนนี้ได้

- การลาออกจากการเป็นสมาชิก สมาชิกสามารถยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบริการ Web Solutions มาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ซึ่งโดเมนเนม นั้นของสมาชิกยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ สมาชิกท่านนั้น และสามารถนำไปใช้งาน สำหรับ จัดทำเว็บไซต์ ของตนเอง ได้ตามปกติ

บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด
16 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400