รับทำแพคเกจจิ้ง, บรรจุภัณฑ์ (Outsource Packaging)

outsource8

บริการจัดทำแพคเกจต่างๆ ตามความต้องการของท่าน เพื่อให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่ท่านทำอยู่ พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดทำแพคเกจที่เฉพาะทางทางด้านไฟฟ้าสถิตย์ ประกอบไปด้วย

- ยาง

- ฟิลม์

- กระดาษ

- อื่นๆ

outsourcePackaging1

สิ่งที่ท่านจะได้รับนอกเหนือจากสินค้าที่ตรงกับความต้องการ พร้อมคุณภาพและบริการที่ดี คือ Outsource Partner IT, Trading for Bussiness" - Consultant, Design, IT, Web, Computer, Trading และ Quality and Effieciency for services customers are statisfied