การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Implementation)

- Application  Development
          - Hardware  Implementation

 

implementation10

ความหมายต่างๆ ของ Implementation

 

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implementation การทำให้เกิดผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
implementation การนำไปปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Implementation งานบริการประจำของห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ [การแพทย์]
implementation plan implementation plan, แผนดำเนินการ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า implementation ****จาก Tanaka JP-EN Corpus
implementation The success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.
   
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implementation การทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอิมพลีเมนต์ [n.] (kān imphlīmēn) EN: implementation
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ [n. exp.] (kān patibat tām konlayut) EN: strategy implementation

 

19service

 

บริการของทีมงานบริษัทฯ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ คือ

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application  Development)

สำหรับบริการที่ทางทีมงานสามารถติดตั้งระบบสัมพันธ์ลูกค้า หรือ CRM คือ sales force ให้กับลูกค้า หรือ การติดตั้งระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Open GL Solution ในส่วนการทำระบบบัญชีเพื่อลูกค้าสามารถทำรายการต่างๆ ผ่านออนไลน์ได้ เป็นต้น

การติดตั้งอุปกรณ์ (Hardware  Implementation)

ในส่วนบริการนี้ ขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้า ดำเนินการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX หรือ ติดตั้งกล้องสามารถดูผ่านภายในและอินเตอร์เน็ทเป็นต้น