ถามตอบ

คำถาม : โดเมนเนม หรือ Domain Name?
คำตอบ : เป็นชื่อสำหรับเรียกชื่อที่อยู่ของเว็บเพจ...


คำถาม : กฏมาตรฐานโลกที่บังคับใช้ในการจดโดเมนเมน
คำตอบ : ภายในชื่อโดเมนเนมสามารถใช้ตัวอักษร a-z, 0-9 และ เครื่องหมาย - (hyphen) ได้...


คำถาม : ข้อควรรู้ของโดเมนก่อนจะทำจดโดเมนเนม
คำตอบ : ควรคิดชื่อโดเมนเนมให้พร้อมก่อนการจดทะเบียนและควรคิดไว้หลายๆ...


คำถาม : ลักษณะและประเภทของชื่อโดเมนเนม
คำตอบ : แบ่งตามเชิงเทคนิค และตามการใช้งานและทางภูมิศาสตร์...


คำถาม : การย้ายชื่อโดเมนเนม
คำตอบ : การย้ายโดเมนมี 2 แบบ คือ...


คำถาม : สิ่งจำเป็นที่ท่านควรตรวจสอบก่อนเริ่มทำการย้ายโดเมนเนม
คำตอบ : ตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมน ดังที่แจ้งไปข้างต้นแล้วว่าการย้ายโดเมนควรดำเนินการก่อนโดเมนของท่านหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน...


คำถาม : ขั้นตอนการย้ายโดเมนเนม
คำตอบ : เมื่อทางบริษัทเริ่มขั้นตอนการย้ายโดเมนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์จากทางระบบซึ่งแจ้งกี่ยวกับการย้ายโดเมนเนม หรือ ทางทีมงานดำเนินการให้ท่านทั้งหมด...

คำถาม : มารู้จักคำว่า เวบ, เว็บ, web
คำตอบ : เว็บไซต์ (อังกฤษ: Website, Web site หรือ Site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทาง ไฮเปอร์ลิงก์....


คำถาม : ทำไมต้องมีเว็บไซต์
คำตอบ : อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และรวมถึงเหตุผลอื่นๆ .....


คำถาม : ข้อเท็จจริง 3 ประการที่ต้องรู้
คำตอบ : ข้อ 1 ประชากรมีการใช้อินเตอร์เน็ทมากขึ้น ซึ่งมีผล...


คำถาม : ประเภทของเว็บไซต์
คำตอบ : การแบ่งประเภทเว็บไซต์มี 7 ประเภท คือ...


คำถาม : ประโยชน์ของเว็บไซต์
คำตอบ : ช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ...


คำถาม : อยากมีเว็บไซต์ทำอย่างไร
คำตอบ : เพียงขั้นตอนง่าย ๆ 5 ขั้นตอนคือ...

คำถาม : วิธีป้องกันอีเมลล์อันไม่พึงประสงค์
คำตอบ : วิธีป้องกันอีเมลล์อันไม่พึงประสงค์ หรือ ที่เรียกว่า spam เป็นอีเมลล์ที่ส่งมาจากผู้ที่ไม่รู้จัก ส่วนใหญ่จะเป็นการขายของ ทำให้ผู้รับเกิดความรำคาญ แต่ไม่สามารถตอบโต้หรือปฎิเสธได้ การแก้ไขที่ปลายเหตุเช่นใช้ตัวกรอง ไม่ค่อยได้ผล...


คำถาม : ต้องตั้งค่าต่างๆอย่างไร ที่โปรแกรมตรวจเช็ค Email เช่น Outlook Express?
คำตอบ : การตั้งค่าใน โปรแกรม Outlook Express เพื่อรับ - ส่ง Email แบบ POP3 นั้น สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้...


คำถาม : วิธีการตั้งค่าอีเมล์ของโปรแกรม Microsoft Outlook 2003
คำตอบ : คลิกที่นี่ outlook 2003 (ไฟล์ PDF)


คำถาม : วิธีการตั้งค่าอีเมล์ของโปรแกรม Microsoft Outlook 2007
คำตอบ : คลิกที่นี่ Microsoft Outlook 2007 (ไฟล์ PDF)


คำถาม : วิธีการตั้งค่าอีเมล์ของโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 สำหรับ window 7
คำตอบ : คลิกที่นี่ Microsoft Outlook 2010 (ไฟล์ PDF)


คำถาม : วิธีการตั้งค่าอีเมล์ของโปรแกรม Microsoft Outlook Express
คำตอบ : คลิกที่นี่ Microsoft Outlook Express (ไฟล์ PDF)


คำถาม : การตั้งค่า Identity ของโปรแกรมอีเมล์ Microsoft Outlook Express เพื่อแยกกล่องเมล์ไม่ยุ่งกันโดยใช้โปรแกรม Outlook
คำตอบ : คลิกที่นี่ แยกกล่องเมล์แยกจากกันแต่ใช้โปรแกรม Outlook Express ที่เครื่องเดียวกัน


คำถาม : ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800C0133)
คำตอบ : คลิกที่นี่ สาเหตุและแก้ไข


คำถาม : ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800CCC78)
คำตอบ : คลิกที่นี่ สาเหตุและแก้ไข


คำถาม : วิธีการ compact folder สำหรับ outlook
คำตอบ : คลิกที่นี่ สาเหตุและแก้ไข