ตัวอย่างงาน E-Book ในรูปแบบ PDF Interactive

E-book คืออะไร E-book ย่อมาจากคำว่า Electronic Book หมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์

เรามีตัวอย่างงาน E-book มาให้ท่านเลือกชมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีทั้งแบบ ไฟล์เวิร์ด ธรรมดา,รูปแบบไฟล์เสียงประกอบ,แบบที่ใช้ ไฟล์เวิร์ด มาปรับเปลี่ยน โดยใช้หลักการของ Infographic ให้กลายเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากขึ้น
สามารถดูตัวอย่างงาน E-book รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง
 

ตัวอย่างอีบุ๊คสวยๆ จากงาน Artwork

ตัวอย่างอีบุ๊คของงานมีการออกแบบจากต้นฉบับ(Artwork File) มาแปลงเป็นหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) 

ตัวอย่างงาน E-Book ของลูกค้า (งานของลูกค้าบางส่วน ที่ได้รับการอนุญาติแล้ว) 

ตัวอย่างงาน E-Book จากไฟล์ Word

-ตัวอย่างงาน E-book ที่เป็นรูปแบบไฟล์เวิร์ดที่มาจากต้นฉบับ (ก่อนปรับแต่ง)

-ตัวอย่างงาน E-book ที่ปรับเปลี่ยนมาจากไฟล์เวิร์ดต้นฉบับ โดยใช้หลักการ Infographic (หลังปรับแต่งแล้ว)  

ตัวอย่างงาน E-Book อื่นๆ

-ตัวอย่างงาน E-book ที่มีรูปแบบไฟล์เสียงประกอบ

-ตัวอย่างงาน E-Book ที่มีใส่รูปภาพคลิกเพื่อดูภาพขยายใหญ่ พร้อมใส่วีดิโอ (vedio)

ตัวอย่าง การทำอีบุ๊ค ในรูปแบบที่เปิดผ่านเบราเซอร์ทุกอุปกรณ์

แบบออนไลน์ในรูปแบบ Company History / E-Profile
แบบออฟไลน์ในรูปแบบ Company History / E-Profile สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
แบบออฟไลน์ในรูปแบบ Company History / E-Profile สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac

*******
ตัวอย่าง การทำอีบุ๊คในรูปแบบ epub คลิกที่นี่ โดยอีบุ๊คในรูปแบบ epub ต้องมีโปรแกรมเฉพาะสำหรับอ่านอีบุ๊คชนิดนี้ และไม่สามารถทำเป็นแบบออนไลน์ได้ เนื่องจากต้องอาศัยโปรแกรมอ่าน epub โดยสามารถซื้ออุปกรณ์ที่อ่านอีบุ๊คโดยเฉพาะซึ่งนิยมขายใน amazon เช่น kindle เป็นต้น แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์มือถือมีแอฟให้อ่านได้ แต่มีการดาวโหลดแอฟต่างๆ เพื่ออ่านอีบุ๊ครูปแบบนี้ด้วย