วิธีการชำระค่าบริการ

ท่านสามารถชำระค่าบริการผ่านทางธนาคาร หรือทาง ATM ได้ทั่วประเทศ

 

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ย่อย เทสโก้โลตัส พระราม 1 176-2-02132-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ย่อย เทสโก้โลตัส พระราม 1 768-2-04691-5 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ราชเทวี 030-1-63768-7 ออมทรัพย์

- กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี รวมทั้งที่อยู่จัดส่งใบกำกับภาษีของท่านด้วย และสำหรับนิติบุคคล

- สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% โดยออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายในนามของ บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด

วิธีการแจ้งยืนยันการชำระค่าบริการ

1. Fax ใบนำฝากมาที่หมายเลข 02-611-0688

2. Scan ใบนำฝากแนบไฟล์ส่งมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. แจ้งข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ที่นี่

** กรุณาระบุชื่อเว็บไซต์ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทุกครั้ง

ที่อยู่สำหรับออกใบหัก ณ ที่จ่าย 3% : บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105541005662

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร : บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400