ประวัติบริษัท

31solution

เป็นบริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น

- การวางระบบเครือข่าย

- การรับออกแบบฐานข้อมูล

- การจัดทำโปรแกรมต่างๆ

- บริการรับจัดทำ website

- การ Post, Promote web, Promote ธุรกิจของท่านตาม web ต่างๆ

เพื่อให้ธุรกิจของท่านนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ การประหยัดเวลา การตรวจสอบ
รวมถึงลดการผิดพลาดต่าง ๆ ในธุรกิจได้ โดยทำหน้าที่เสมือนเป็นแผนกคอมพิวเตอร์ให้กับท่าน ซึ่งสามารถมั่นใจ
วางใจ ในการบริการของเราได้เสมือนท่าน มีแผนกคอมพิวเตอร์เอง ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหลายหลากประเภท
ธุรกิจไม่ว่าเป็นธุรกิจทางด้าน คอมพิวเตอร์ การเงิน โรงงาน เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ให้บริการทางด้านบริการ web service มีบริการให้ท่านเลือกใช้
มากมาย ทางเรายินดีรับจัดแพ็คเกจตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าเป็นการออกแบบเว็บไซต์ การบริการโฮสติ้ง
ต่าง ๆ ซึ่งมีได้หลากหลายบริการ อาทิเช่น Web Solution , Design Solution, และอื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากบริการ
ทางด้านบริการเว็บไซต์ ท่านสามารถขอบริการให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์อื่น ๆไม่ว่าเป็นการเลือกซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งทางบริษัทฯ ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มียี่ห้อ อาทิเช่น IBM, HP, Sun เป็นต้น
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบทางเราก็สามารถจัดหาและบริการท่านได้

เรามีจุดมุ่งมั่นที่เรานำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของทีมงานมาให้บริการกับธุรกิจของท่านไม่ว่า
ธุรกิจของท่านมี ขนาดใหญ่หรือเล็ก เพื่อสนับสนุนธุรกิจของท่าน ตามคำที่ว่า "Outsource Partner IT for Bussiness"
- Consultant, Design, IT, Web, Computer, Trading
และ Quality and Effieciency for services customers are
statisfied
ซึ่งท่านสามารถพิจารณาจากผลงานต่างๆ ที่ผ่านมาของบริษัทฯ รวมทั้งท่านสามารถได้รับบริการครบวงจร
ได้จากทีมงานของ triple systems ประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์มากกว่า 10 ปี

บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด
ที่อยู่ 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์ 02-611-1357, 0-2214-6536-7 ,แฟกซ์ 02-611-0688
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จดทะเบียนพาณิชยกิจ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2546
ทะเบียนเลขที่ 7100803000450

เกี่ยวกับเรา